X
X

KVKK Politikası

AnasayfaKVKK Politikası

KVKK, Türkçe'de "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" olarak bilinen bir kanunun kısaltmasıdır. Tam adıyla "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu," 7 Nisan 2016 tarihinde Türkiye'de yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve korunması konularında standartları belirlemek ve bireylerin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

KVKK'nın temel amaçları şunlardır:

  1. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak.
  2. Kişisel verilerin işlenmesinde adil ve hukuka uygun bir düzen oluşturmak.
  3. Kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak.
  4. Veri sorumluları ile veri işleyenlerin yükümlülüklerini düzenlemek.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesine dair genel ilkeleri belirler. Bu ilkeler arasında açıklık, belirlilik, meşruiyet, amaçla sınırlama, veri minimizasyonu, doğruluk, saklama sınırlaması, bütünlük ve gizlilik bulunmaktadır. KVKK ayrıca, veri sahiplerinin haklarını güçlendiren düzenlemeler içerir.

Bu haklar arasında bilgi alma, erişim, düzeltme, silme, işleme itiraz etme, taşınabilirlik, otomatik işleme tabi tutulmama ve kişisel verilerin güvenliğine ilişkin haklar bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin izin alınması, veri sorumlularının görev ve sorumlulukları, veri ihlalleri ile ilgili bildirim yükümlülükleri gibi konular da KVKK'da düzenlenmiştir.

KVKK, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kuruluşlarının, kişisel verileri uygun bir şekilde işlemelerini ve korumalarını sağlamak adına bir çerçeve oluşturur.


Staminus.com.tr KVKK Politikası

1. Veri Sorumlusu

Staminus.com.tr iletişim bilgileri ile belirlenen veri sorumlusu olarak faaliyet gösterir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Staminus.com.tr olarak, müşteri ilişkilerimizi yürütmek, hizmet sunmak, talep ve şikayetleri değerlendirmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek gibi amaçlarla kişisel verileri işlemekteyiz.

3. Toplanan Kişisel Veriler

Staminus.com.tr olarak, müşterilerimizden alınan kişisel veriler, [listeleyiniz: ad, soyad, iletişim bilgileri, fatura bilgileri, kullanıcı hesap bilgileri, vb.] gibi kategorilere ayrılabilir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Müşteri rızası, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaatlerin korunması gibi hukuki sebeplere dayanarak kişisel veriler işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Kişisel veriler, işlenme amaçlarına uygun olarak belirlenen süre boyunca saklanacak ve daha sonrasında silinecektir.

6. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Müşteri rızası alındığı durumlar haricinde, kişisel veriler üçüncü taraflarla paylaşılmayacak veya aktarılmayacaktır.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, kişisel verileri üzerinde çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme, işleme itiraz etme ve taşınabilirlik bulunmaktadır. Bu haklarını kullanmak isteyen veri sahipleri, staminus.com.tr ile iletişime geçebilirler.

8. Güvenlik Tedbirleri

Staminus.com.tr, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel tedbirleri almaktadır.

9. Değişiklikler

Bu KVKK Politikası, Staminus.com.tr'nin politika değişikliklerini yansıtmak amacıyla zaman zaman güncellenebilir.

İletişim Bilgileri:
Site: https://www.staminus.com.tr
Telefon iletişimi: +905393141803 +905318897095
Adres: Gazi osman paşa mahallesi fatih caddesi 15/5 Z01 çerkezköy/Tekirdağ
Mail: support@staminus.com.tr destek@staminus.com.tr info@staminus.com.tr

Yasal olarak eklenilen tarih: 22.01.2024  05:41


Top