X
X
X
X

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

KIŞİSEL VERİLER VE GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

1. TANIMLAR

1.1. Kişisel Veriler: İlgili mevzuat kapsamında tanımlanan, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait bilgiler.

1.2. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde sorumluluk taşıyan gerçek veya tüzel kişi.

1.3. Veri İşleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

2.1. Toplanan Bilgiler: Veri sorumlusu, kullanıcılardan topladığı kişisel verileri sınırlı bir şekilde ve açık bir şekilde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir.

2.2. Amaç Sınırlaması: Kişisel veriler, belirlenen amaçlar dışında kullanılmayacak ve toplanan bilgilerin gereksiz bir şekilde saklanması engellenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ

3.1. Güvenlik Önlemleri: Veri sorumlusu, uygun güvenlik önlemlerini alarak kişisel verilerin yetkisiz erişime, ifşaya, değişikliğe ve imhaya karşı korunmasını sağlar.

3.2. Veri İhlali Bildirimi: Veri sorumlusu, kişisel verilerin yetkisiz erişim veya açıklama durumunda, bu ihlali en kısa sürede ilgili düzenleyici kuruma ve ilgili kişilere bildirecektir.

4. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

4.1. Erişim Hakkı: Veri sahibi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse bu verilere erişme hakkına sahiptir.

4.2. Düzeltme Hakkı: Veri sahibi, kişisel verilerinin hatalı veya eksik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

4.3. Silme Hakkı: Veri sahibi, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli koşullar altında verilerin silinmesini isteme hakkına sahiptir.

5. GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

5.1. Değişiklik Bildirimi: Gizlilik politikasındaki herhangi bir değişiklik, kullanıcılara bildirilecek ve kullanıcının onayını almak için gerekli adımlar atılacaktır.

5.2. Kabul Edilen Değişiklikler: Kullanıcılar, güncellenmiş gizlilik politikasını kabul etmedikçe hizmeti kullanmaya devam edemezler.


Top