X
X
X
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

HOSTING HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ TASFIFI

1. TANIMLAR

1.1. Müşteri: Hosting hizmetlerinden yararlanan ve sözleşme şartlarına uyan gerçek veya tüzel kişi.

1.2. Hizmet Sağlayıcı: Hosting hizmetlerini sunan ve bu sözleşme kapsamında belirlenen taahhütleri yerine getiren şirket.

2. HİZMETLERİN TANIMI VE KAPSAMI

2.1. Hosting Hizmetleri: Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'ye belirli bir süre boyunca web sitesi barındırma, sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri ve benzeri hosting hizmetlerini sunmayı taahhüt eder.

2.2. Hizmet Dışı Bırakma: Hizmet Sağlayıcı, planlanmış bakım çalışmaları ve acil durumlar dışında, Müşteri'nin önceden bilgilendirilmesi ve onayı olmaksızın hizmetleri geçici olarak durdurmamayı taahhüt eder.

3. FİYATLANDIRMA VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Fiyatlandırma: Hizmet Sağlayıcı, sunulan hizmetler için belirlenen ücretleri ve ödeme koşullarını içeren ayrıntılı bir fiyatlandırma sağlar.

3.2. Ödeme Gecikmesi: Müşteri, belirlenen ödeme tarihini kaçırması durumunda gecikmiş ödemeler için uygun cezai faizleri ödemeyi kabul eder.

4. GÜVENLİK VE GİZLİLİK

4.1. Veri Güvenliği: Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'nin verilerini güvenli bir şekilde saklama ve koruma yükümlülüğünü taşır.

4.2. Gizlilik Politikası: Taraflar, kullanıcı verilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda gizlilik politikasına uymayı kabul eder.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İPTALİ

5.1. Fesih Hakkı: Her iki taraf da önemli bir ihlal durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

5.2. İptal İstemi: Müşteri, hizmetleri iptal etmek istediğinde belirli bir süre öncesinde Hizmet Sağlayıcı'ya yazılı bildirimde bulunmalıdır.


Top