X
X

Kurumsal Danışmanlık ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 10002

AnasayfaKurumsal Danışmanlık ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 10002

Kalite Yönetim Sistemi: ISO 9001 ISO 9001, uluslararası standartlara uygun kalite yönetim sistemlerini belirlemek ve uygulamak isteyen organizasyonlar için tasarlanmış bir standarttır. Bu standart, müşteri memnuniyetini artırmayı, süreç verimliliğini optimize etmeyi ve ürün veya hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi hedefler. ISO 9001 sertifikası, bir işletmenin kalite standartlarına uygunluğunu gösterir ve müşterilere güven verir.

Çevre Yönetim Sistemi: ISO 14001 ISO 14001, çevre yönetimi konusunda kuruluşları destekleyen bir standarttır. Bu standart, çevresel etkileri azaltmayı, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeyi ve yasal düzenlemelere uyumu sağlamayı amaçlar. ISO 14001 sertifikası olan bir işletme, çevre dostu uygulamalara bağlılığını kanıtlar ve paydaşlarına çevre sorumluluğunu taşıdığını gösterir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: ISO 45001 ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda standartları belirler. Bu standart, işyerlerinde güvenli çalışma koşullarını sağlamayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmayı hedefler. ISO 45001 sertifikası, işletmenin çalışanların sağlığı ve güvenliği konusundaki taahhüdünü kanıtlar ve bu alandaki en iyi uygulamalara uyumu gösterir.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi: ISO 10002 ISO 10002, müşteri memnuniyeti yönetimi için standartları belirler. Bu standart, müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde yönetmeyi, müşteri memnuniyetsizliği durumunda düzeltici önlemleri almayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlar. ISO 10002 sertifikası, bir işletmenin müşteri odaklı yaklaşımını ve şeffaf şikayet yönetimini gösterir. Bu standartlar, işletmelerin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanırken, aynı zamanda müşterilere, çalışanlara ve diğer paydaşlara karşı sorumluluklarını kanıtlamalarına yardımcı olur. Her biri belirli bir yönetim alanında mükemmelliği hedefleyen bu standartlar, küresel pazarda rekabet avantajı sağlamak için önemli araçlardır.


Top